VAD JAG GÖR

För dig och din hund

Jag börjar med att ställa frågor om din eller din hunds sjukdomshistoria. Därefter gör jag en noggrann undersökning av kroppen med hjälp av mina händer, synen och kroppens rörelsen som verktyg för att hitta orsakern till smärtan. Med mjuka och effektiva tekniker skapar jag en bättre balans i kroppens alla vävnader och kommunikationen mellan dom. Om det behövs så ger jag tips och instruktioner för hur du eller din hund kan må bättre och minska risk för framtida skador. 

Kroppen har en fantastisk förmåga att läka sig själv men ibland behöver den lite hjälp på traven. Jag arbetar med att hitta de bakomliggande orsakerna till besvär för att hjälpa kroppen att läka. Behandling av värk och smärta i rörelseapparaten stimulerar också självläkning i andra system i kroppen. 

Så här fungerar det rent praktiskt

Jag jobbar endast med mina händer som redskap. Dom guidar mig i vad som är stelt eller spänt i din kropp och vad som behövs för att du ska kunna släppa. 

Du är stel i en led och får behandling för den. Leden återfår sin rörlighet vilket påverkar den delen av din kropp som i sin tur påverkar ditt nervsystem. Från att ha blivit behandlad på ett ställe i kroppen så mår du nu också bättre i knoppen. Men det är inte bara leden som behöver behandling utan även mjukvävnaden runtomkring som håller emot behöver en påverkan på nervsystsmet för att vilja släppa. Jag jobbar en stor del med helheten och försöker förstå din kropp genom att se hur allt hänger ihop och vad som är grundproblemet. Det kan vara en fysisk, emotionell, mental eller även en spänning/ blockering i energi kroppen. Jag jobbar med hela dig i alla dessa aspekter och guidar dig igenom dessa spänningar/blockeringar oavsett vad som kommer upp under behandling. Jag är en otroligt nyfiken person vilket ofta leder till samtal om varför du har dina symptom, vi brukar oftast hamna i ganska djupa samtal om dig, ditt liv, din uppväxt och varför symptom visar sig i kroppen som inte alltid har med kroppen att göra. Dessa samtal kan ses som coaching i hur du kan börja förså dig själv bättre och börja lita på din kropp. 

Hur många behandlingar behövs?

Ibland räcker det med en behandling. I andra fall kan det behövas en längre tids behandling med flera discipliner som samarbetar. Slutresultatet är att du kommer ha en bättre balanserad kropp och må bättre rent psykiskt, och komma ifrån behandlingen med en ny syn på din kropp och ditt liv. 

Här är några exempel på vad som kan behandlas

 • Rygg och nackbesvär
 • Ischias 
 • Huvudvärk, migrän och yrsel 
 • Andnings- och matspjälkningsbesvär
 • Premensturella besvär
 • Sträckning i muskler eller ligament
 • Muskel och ledvärk 
 • Tennisarmbåge och andra idrottsskador
 • Stress relaterade symptom
 • Emotionella spänningar 
 • Trauma, skador eller likande 
 • Ogrundad och känner obalans i kroppen
 • Eller bara en check up för att se att din kropp är i balans