BEHANDLINGAR

På dig

Behandlingen inleds med att du berättar vad du behöver hjälp med och kanske även vad du tror kan vara den bakomliggande orsaken till besväret. Därefter gör jag en noggrann osteopatisk genomgång av kroppen med hjälp av mina händer, synen och din rörelse som verktyg för att försöka hitta orsaken till din smärta. Med mjuka och effektiva tekniker skapar jag en bättre blodcirkulation och nervförsörjning som då minskar smärtan. Ibland behöver jag manipulera en led med en snabbare rörelse för att frigöra vävnader. Målet är att återskapa balansen i din kropp och att hjälpa den att läka sig själv. Ibland räcken det med en behandling, i andra fall kan du behöva flera. 


På din hund 

Vi börjar med att prata om hur hunden mår och varför ni är här. Sen känner jag på din hund för att förstå var problemet sitter. Ibland kommer jag att be er uppsöka veterinär innan jag gör min behandling. Därefter går jag igenom hunden noggrant och justerar eventuella ledlåsningar. Genom mjuka och effektiva tekniker släpper ledlåsningarna och även muskler och mjukvävnad. Om ni behöver ger jag även tips och instruktioner för hur du själv kan hjälpa din hund att må bättre och minska risk för framtida skador. 


På din häst 

Hästar besöker jag oftast stallet vid behov av behandling. Vi börjar med att prata om hur hästen mår och varför ni är här. Sen känner jag på er häst för att förstå var problemet sitter. Ibland kommer jag att ber er uppsöka veterinär innan jag gör min behandling. Därefter går jag igenom hästen noggrant och justerar eventuella ledlåsningar. Genom mjuka och effektiva tekniker behandlar jag också muskler och mjukvävnad. Ibland behöver jag manipulera en led med en snabbare rörelse för att frigöra vävnader. Om ni behöver ger jag även tips och instruktioner för hur du själv kan hjälpa din häst att må bättre och minska risk för framtida skador. Behandling hjälper mot:

  • oliksidighet
  • ovilja i vissa arbetsmoment
  • stressbeteende
  • oregelbundet rörelsemönster m.m.